Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

  Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

  Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

  Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

  Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.

  Derek Bock, Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ

  Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

  Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό

  Malcolm Forbes

  Η πρόσκληση να επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση είναι διαρκής, ανοιχτή και από καρδιάς.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Σταθερά Βήματα Επιτυχίας.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

Έχεις Σκεφτεί;

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση και την πορεία ενός μαθητή. Ο σημαντικότερος είναι η εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να μαθαίνει. Όταν οι μαθητές αποθαρρύνονται, συνήθως δεν καταβάλλουν την απαιτούμενη προσπάθεια ή δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σχολείο και τις Εξετάσεις. 

Για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους χρειάζεται προσπάθεια σε βάθος χρόνου. Οι μαθητές που μελετούν οργανωμένα από μικρές τάξεις, σταδιακά βελτιώνουν το γνωστικό τους επίπεδο και αποκτούν σιγουριά για τις γνώσεις τους. Έτσι κερδίζουν την αναγνώριση από τους άλλους που επισφραγίζει την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τους βοηθά να επιτύχουν τους στόχους τους.

 

designed by

© 2018 Εκπαίδευση Βεργιόπουλος