Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

  Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

  Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.

  Derek Bock, Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ

  Η πρόσκληση να επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση είναι διαρκής, ανοιχτή και από καρδιάς.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

  Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό

  Malcolm Forbes

  Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

  Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

  Σταθερά Βήματα Επιτυχίας.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

1ο: Ανθρωπιστικές Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
ΚΩΔ. Ε.Π. ΕΙΔ. Μ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΙΡΑ
127 1 3 ΑΓΓ. ΓΛΩΣ. & ΦΙΛ. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
129 1 3 ΑΓΓ. ΓΛΩΣ. & ΦΙΛ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
131 1 4 ΓΑΛ. ΓΛΩΣ. & ΦΙΛ. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
133 1 4 ΓΑΛ. ΓΛΩΣ.& ΦΙΛ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
135 1 5 ΓΕΡΜ. ΓΛΩΣ. & ΦΙΛ. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
137 1 5 ΓΕΡΜ. ΓΛΩΣ. & ΦΙΛ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
139 1 6 ΙΤΑΛ. ΓΛΩΣ. & ΦΙΛ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
147 1 9 ΔΗΜΟΣ. & Μ. Μ. Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
148 1 9 ΕΠΙΚ. & Μ.Μ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
153 1 9 ΕΠΙΚ., ΜΕΣ. & ΠΟΛΙΤ. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
179 1,5 9 ΔΙΕΘ. ΕΥΡΩΠ  & ΠΕΡΙΦ. ΣΠΟΥΔ. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
182 1 6 ΙΤΑΛ. ΓΛΩΣ. & ΦΙΛ.(ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
183 1 7 ΙΣΠ. ΓΛΩΣ. & ΦΙΛ.(ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
355 1,5 9 ΔΙΕΘ. & ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
385 1 8 ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΜΕΤΑΦ. & ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
401 1,2,3,4,5 11 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓ.& ΑΘΛ. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
402 1,2,3,4,5 11 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓ. & ΑΘΛ. (ΣΕΡΡΕΣ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
403 1,2,3,4,5 11 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓ. & ΑΘΛ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
404 1,2,3,4,5 11 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓ. & ΑΘΛ. (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
405 1,2,3,4,5 11 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓ. & ΑΘΛ. (ΤΡΙΚΑΛΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
406 1,2,3,4,5 2 ΜΟΥΣ. ΣΠΟΥΔ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
407 1,2,3,4,5 2 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
408 1,2,3,4,5 2 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
409 1,2,3,4,5 2 ΜΟΥΣ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
101 1   ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
102 1   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
103 1   ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
104 1   ΙΣΤ., ΑΡΧ. & ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΑΓΑΘ. (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
105 1   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
106 1   ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
107 1   ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
108 1   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
109 1   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
110 1   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
111 1   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
112 1   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
113 1   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
114 1   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
115 1   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
116 1   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
117 1   ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
118 1   ΦΙΛΟΣ. - ΠΑΙΔ. & ΨΥΧ. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
119 1   ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
120 1   ΦΙΛΟΣ. & ΠΑΙΔ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
121 1   ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
122 1   ΦΙΛΟΣ. - ΠΑΙΔ. & ΨΥΧ. (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
123 1   ΠΟΛΙΤ.ΕΠΙΣΤ.& ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
124 1,5   ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
125 1   ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤ.Σ & ΙΣΤΟΡ. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
126 1   ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
138 1   ΦΙΛΟΣ. & ΚΟΙΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
145 1   ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
146 1,4   ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
149 1   ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
151 1   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
159 1   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
163 1,2,3,4,5   ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
165 1   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
167 1   ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡ. & ΙΣΤ.(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
168 1,2,3,4,5   ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
169 1,4   ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
170 1   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
171 1   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
172 1   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
173 1,2,3,4,5   ΜΕΘΟΔ., ΙΣΤ. & ΘΕΩΡ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΤ.(ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
174 1,4   ΕΚΠΑΙΔ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤ.(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
175 1   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
176 1   ΒΑΛΚ., ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
177 1   ΙΣΤ., ΑΡΧ. & ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡ. (ΒΟΛΟΣ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
181 1   ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
186 1   ΓΛΩΣ., ΦΙΛ. & ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡ. (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
187 1,4   ΚΟΙΝ. & ΕΚΠΑΙΔ. ΠΟΛ. (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
188 1   ΤΟΥΡΚ. ΣΠΟΥΔ. & ΣΥΓΧ. ΑΣΙΑΤ.ΣΠΟΥΔ. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
189 1   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
192 1   ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
193 1   ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
342 1   ΑΡΧ., ΒΙΒΛΙΟΘ. & ΜΟΥΣ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
343 1   ΚΟΙΝ. ΔΙΟΙΚ. & ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤ. (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝ. ΔΙΟΙΚ. (ΚΑΤ.:1. ΚΟΙΝ. ΔΙΟΙΚ. & ΠΟΛ. 2. ΚΟΙΝ. ΕΡΓ.) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
348 1   ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
351 1   ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
354 1,5   ΠΟΛΙΤ. ΤΕΧΝ. & ΕΠΙΚ. (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
357 1   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
362 1,4   ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
367 1,2,3,4,5   ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
368 1,5   ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝ. (ΑΓΡΙΝΙΟ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
373 1   ΚΟΙΝ. ΔΙΟΙΚ. & ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤ. (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤ. 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
384 1   ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
411 1   ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘ. ΣΧΕΣ. (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
780 1   ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
413 1  16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
414 1  16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
415 1  16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
416 1  16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
417 1  16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
418 1  16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
613 1,5  9 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
614 1,5  9 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
designed by

© 2018 Εκπαίδευση Βεργιόπουλος