Αναρτήθηκαν τα μηχανογραφικά δελτία

Αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ τα μηχανογραφικά δελτία για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους ενδιαφέρει και συγκεκριμένα:

- το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2016 με το Νέο σύστημα: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%93%CE%95%CE%9B_2016_%CE%9D%CE%95%CE%9F.pdf

- το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ 2016 με το Νέο σύστημα: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_2016_NEO.pdf

- το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ 2016 με το Παλαιό σύστημα: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%9C%CE%97%CE%A7%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%93%CE%95%CE%9B_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_%CE%92_2016_%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F.pdf

- το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ-Α΄ 2016 με το Παλαιό σύστημα: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_2016_%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F.pdf