Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό

  Malcolm Forbes

  Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

  Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

  Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

  Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

  Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

  Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

  Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.

  Derek Bock, Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ

  Σταθερά Βήματα Επιτυχίας.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Η πρόσκληση να επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση είναι διαρκής, ανοιχτή και από καρδιάς.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

Στη Γ' Λυκείου υπάρχουν τρεις Ομάδες Προσανατολισμού που οδηγούν σε πέντε Επιστημονικά Πεδία. Από μια Ομάδα Προσανατολισμού κάθε υποψήφιος έχει πρόσβαση σε τρία Επιστημονικά Πεδία από τα οποία μπορεί να επιλέξει το πολύ δύο. Πιο συγκεκριμένα, αν εξεταστεί σε τέσσερα μαθήματα στις Πανελλήνιες έχει πρόσβαση σε ένα μόνο Πεδίο, ενώ αν εξεταστεί και σε πέμπτο μάθημα μπορεί να επιλέξει και ένα δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο. 

designed by

© 2018 Εκπαίδευση Βεργιόπουλος