Απόφαση καθορισμού του αριθμού σπουδαστων_στριων στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2017_ 18 (ΑΔΑ Ψ4ΟΥ4653ΠΩ-ΞΧΑ)

Με Απόφαση του Υπουργού

...

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών_σπουδαστριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2017 18 (ΑΔΑ Ψ4ΦΘ4653ΠΩ-ΜΑΦ)

...

                                                                          Αριθμός

...

2016-2017: Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση...

 

Πώς θα γίνουν οι εγγραφές

 

 

Οι εγγραφές

...

Νωρίτερα φέτος οι μετεγγραφές των φοιτητών - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

...

Οι  Μαθητές  μας  με  πάνω  από  15.000

...