Σταθερά Βήματα Επιτυχίας.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

  Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

  Η πρόσκληση να επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση είναι διαρκής, ανοιχτή και από καρδιάς.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

  Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

  Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.

  Derek Bock, Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ

  Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

  Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό

  Malcolm Forbes

Βάσεις και Μηχανογραφικό

Στο Μηχανογραφικό δεν υπάρχει περιορισμός στο συνολικό αριθμό σχολών που δηλώνει κάθε υποψήφιος. Με το Νέο Εξεταστικό Σύστημα όμως, κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ μόνο από ένα Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης. Σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα που ισχύει σήμερα, οι επιλογές περιορίζονται.

Παράλληλα όμως περιορίζεται και ο ανταγωνισμός, αφού σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο ο αριθμός των υποψηφίων μειώνεται.

designed by

© 2018 Εκπαίδευση Βεργιόπουλος