Οι  Μαθητές  μας των  Α΄ και  Β΄ Λυκείου  με  Γενικό  Βαθμό

 πάνω  από  17

 

Α.Β