ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΤΗΣ Α' & Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Για κράτηση θέσης μπορείτε:

 

 

ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 23 4 17