Θέλοντας να  προσφέρουμε  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  στους  μαθητές  μας  από το 2001 έχουμε εντάξει στα προγράμματα σπουδών μας όλα τα ειδικά μαθήματα που αφορούν σε συγκεκριμένες σχολές των 5 επιστημονικών πεδίων. 

 

Οι μαθητές μας έτσι εξοικονομούν χρόνο διότι αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν υψηλές βαθμολογίες στα μαθήματα αυτά.