Ειδικά τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή στα Πειραματικά Γυμνάσια

Στα φροντιστήριά μας λειτουργούν ειδικά τμήματατα προετοιμασίας των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού προκειμένου να εισαχθούν στα Πειραματικά Γυμνάσια.

Oι υποψήφιοι μαθητές θα εισάγονται έπειτα από εξεταστική διαδικασία δύο ωρών σε τρία μαθήματα: Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, Μαθηματικά και Φυσική.

Οι εξετάσεις θα είναι ενδοσχολικές ( Κάθε Πειραματικό Γυμνάσιο θα εκδίδει δικά του θέματα) και θα αφορούν στο σύνολο της ύλης που έχει διδαχθεί ένας μαθητής στο Δημοτικό.

Ειδικά τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή στα Πειραματικά Γυμνάσια

Τα θέματα αυτά θα στοχεύουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα του κάθε μαθητή καθώς επίσης και στην κριτική του σκέψη.

Σε καμία πρίπτωση δεν θα αναδεικνύουν τη στείρα απομνημόνευση.

Οι μαθητές λοιπόν που επιθυμούν να συμμετάσχουν σ΄αυτές τις εξετάσεις πρέπει κατά τη διάρκεια της ΣΤ΄ Δημοτικού να διαχειριστούν τέτοιου είδους θέματα.