Στα φροντιστήριά μας λειτουργούν ειδικά τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Λύκεια.

Η προετοιμασία αυτή αφορά στα δύο μαθήματα που εξετάζονται οι τελειόφοιτοι της Γ΄ Γυμνασίου και είναι τα Μαθηματικά και η Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας .

Η ύλη σ΄ αυτά τα δύο μαθήματα καλύπτει και τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου

( Α΄Γυμνασίου , Β΄ Γυμνασίου και Γ΄ Γυμνασίου ) σε ότι αφορά το γνωστικό αντικείμενο και είναι αυξημένων απαιτήσεων.

Οι εξετάσεις αυτές είναι Πανελλήνιες. ( Κοινά θέματα για όλη την Ελλάδα ).

Στα φροντιστήριά μας λειτουργούν ειδικά τμήματα προετοιμασίας για εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Λύκεια.

Oι υποψήφιοι μαθητές θα εισάγονται έπειτα από εξεταστική διαδικασία τριών ωρών και για τα δύο μαθήματα με θέματα που θα στοχεύουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα του κάθε μαθητή καθώς επίσης και στην κριτική του σκέψη.

Σε καμία πρίπτωση δεν θα αναδεικνύουν τη στείρα απομνημόνευση.

 

Ο μαθητής λοιπόν που θα θελήσει να συμμετάσχει σ΄ αυτές τις εξετάσεις θα πρέπει κατά τη διάρκεια της Γ΄Γυμνασίου να έχει διαχειριστεί τέτοιου είδους θέματα και να έχει εμβαθύνει σ΄αυτά.