… κανείς, μα κανείς δεν σκέφτηκε ποτέ να γίνει βασικό μάθημα η φιλοσοφία του Πλάτωνα στα σχολεία …
… εννοώ από την πρώτη δημοτικού, μέχρι το τέλος του Λυκείου … κατάλληλα διασκευασμένη για την κάθε ηλικία …
… σαν απόγονοι αυτού του τεράστιου άνδρα, έχουμε ένα τεράστιο προνόμιο … και είναι η  μοναδική λύση που μπορεί μακροπρόθεσμα να μας σώσει …


http://antikleidi.com/2016/02/05/platon-life-video/