Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής. Η δυσκολία των μαθημάτων είναι σίγουρα μεγαλύτερη και η αξιολόγηση της προόδου γίνεται με διαφορετικά κριτήρια, με αποτέλεσμα οι βαθμοί στην Α΄Λυκείου να είναι σημαντικά χαμηλότεροι για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών.

Πράγματι, η Α΄Λυκείου δεν είναι απλά η τάξη μετά τη Γ΄Γυμνασίου, αλλά η επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Η Α΄ Λυκείου είναι εξαιρετικά  σημαντική τάξη, τόσο γιατί θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις όσο και  για το  ότι ο  βαθμός της  είναι καθοριστικός  για  την  εισαγωγή  του  μαθητή  στο  πανεπιστήμιο. Η ύλη της Α΄ Λυκείου με βάση το νέο αναλυτικό πρόγρμμα είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Η εμπειρία και το πρόγραμμα μας εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κατεβάστε το PDF για αναλυτικές πληροφορίες...