Πόσα δεκαδικά ψηφία του π χρησιμοποιεί η NASA 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πόσα δεκαδικά ψηφία του π χρησιμοποιεί η NASA 002