Το τι επάγγελμα θα διαλέξει κάποιος/α, είναι αυτό που μπορεί να καθορίσει το μέλλον και η επιλογή αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό σκέλος. Φυσικά και τα χρήματα είναι σημαντικά, υπάρχουν όμως άτομα που ενώ κερδίζουν αρκετά για να ζήσουν, είναι δυστυχισμένα με τη δουλειά τους.

Για τον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό, υπάρχουν ειδικοί σύμβουλοι, οι οποίοι αφού μιλήσουν με τον/την ενδιαφερόμενο/η και υποβληθεί σε ειδικά τεστ, μπορούν με σχετική αξιοπιστία να καθοδηγήσουν στο τι θα σπουδάσει ή ποιο επάγγελμα να διαλέξει με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει ήδη.

Εδώ θα βρείτε ένα συνδυασμό μερικών αμερικάνικων τεστ με αντίστοιχο περιεχόμενο και προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα, χωρίς εντούτοις να διεκδικεί δάφνες απόλυτου επιστημονικού εργαλείου. Παρ' όλα αυτά έχουν ακολουθηθεί όλες οι αρχές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Δείτε το περισσότερο σαν μια ευκαιρία ενδοσκόπησης και αυτοελέγχου και ως πληροφοριακό παράγοντα για κάποιες τάσεις που μπορεί να έχετε.

Το τεστ χωρίζεται σε τρία τμήματα και δεν μπορείτε να περάσετε στο επόμενο, αν δεν έχετε ολοκληρώσει το προηγούμενο.

Στο πρώτο τμήμα υπάρχουν ερωτήσεις για να μπορέσει ο υπολογιστής να καθορίσει ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας και να σας εντάξει σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που χρησιμοποιούνται και στις πανελλήνιες εξετάσεις (Θεωρητικό, Τεχνολογικό, Θετικό).

Στο δεύτερο τεστ ελέγχονται τα προσόντα σας και η προσωπικότητά σας, ώστε να αποφασισθεί προς τα ποιον κλάδο έχετε κλίση.Οι κλάδοι αυτοί είναι, αλφαβητικά οι εξής:

Τέλος με το τρίτο τεστ ελέγχεται ποιο ακριβώς επάγγελμα σας ταιριάζει. Τα επαγγέλματα προέρχονται από ένα σάιτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου καταγράφονται αλφαβητικά ΟΛΑ(!)

Για να ξεκινήσετε το τεστ πατήστε «ΕΔΩ»