Αν και υπάρχουν αποκλίσεις, που οφείλονται στις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας, τα βασικά επαγγέλματα – όπως του οικονομολόγου, του γιατρού, του μηχανικού, του δικηγόρου κ.λπ. – θα έχουν πάντα μερίδιο στην αγορά εργασίας και παρέχοντας δυνατότες επιτυχημένης επαγγελματικής εξέλιξης. Ιδιαίτερα θετικές προοπτικές βέβαια έχουν οι ειδικότητες που σχετίζονται με τη μελέτη και την προστασία του περιβάλλοντος, την ενέργεια καθώς και με τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών.

Μην ξεχνάς όμως ότι σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή Σχολής – πέρα από τις τάσεις στην αγορά εργασίας – πρέπει να είναι οι προτιμήσεις σου σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο, η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης της κάθε Σχολής και η ευρύτητα επαγγελματικών επιλογών που σου προσφέρει.