Ένα επάγγελμα «μας ταιριάζει» όταν οι δραστηριότητες που εμπεριέχει συνάδουν με την ιδιοσυγκρασία μας, τα ενδιαφέροντά μας και έχουμε τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες. Για να εξασφαλίσεις ότι οι εκπαιδευτικές επιλογές σου δε θα σε οδηγήσουν σε λανθασμένες επαγγελματικές επιλογές, φρόντισε να ενημερωθείς σωστά για το αντικείμενο σπουδών που σε ενδιαφέρει, τις επαγγελματικές του προοπτικές, αλλά ταυτόχρονα προσπάθησε να αναγνωρίσεις τις ικανότητές σου και τα στοιχεία του χαρακτήρα σου που θα επηρεάσουν την επαγγελματική σου πορεία. Η απόφασή σου πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης διαδικασίας στην οποία πρέπει να συνδράμουν η οικογένειά σου, οι καθηγητές σου αλλά και εξειδικευμένοι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού.