Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση και την πορεία ενός μαθητή. Ο σημαντικότερος είναι η εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να μαθαίνει. Όταν οι μαθητές αποθαρρύνονται, συνήθως δεν καταβάλλουν την απαιτούμενη προσπάθεια ή δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σχολείο και τις Εξετάσεις. 

Για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους χρειάζεται προσπάθεια σε βάθος χρόνου. Οι μαθητές που μελετούν οργανωμένα από μικρές τάξεις, σταδιακά βελτιώνουν το γνωστικό τους επίπεδο και αποκτούν σιγουριά για τις γνώσεις τους. Έτσι κερδίζουν την αναγνώριση από τους άλλους που επισφραγίζει την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τους βοηθά να επιτύχουν τους στόχους τους.