Η επιτυχία στις εξετάσεις εξαρτάται από το γνωστικό επίπεδο που έχει διαμορφώσει ο μαθητής και από την εμπειρία που έχει αποκτήσει στις γραπτές εξετάσεις. Πρωταρχικός στόχος είναι η εμπέδωση και η αφομοίωση των γνώσεων και η σταδιακή προετοιμασία σε θέματα αυξημένης δυσκολίας.

Για το λόγο αυτό στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ μαθαίνουμε, πρώτα απ’ όλα, να διαβάζουμε σωστά, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε μαθήματος. Στη συνέχεια, μέσα από τα τρίωρα διαγωνίσματα, ασκούμαστε στο σωστό τρόπο γραφής ώστε να φτάσουμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα.