Κάθε μαθητής έχει σχηματίσει μια εικόνα για τον εαυτό του, ανιχνεύοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητές του. 

Έτσι, διαμορφώνει τις φιλοδοξίες και τους στόχους που θέτει για το μέλλον του. 

Πόσο σωστή όμως και πόσο και αντικειμενική είναι αυτή η εικόνα; 

Σε ποιό βαθμό αξιοποιεί τις δυνατότητες που έχει; 

Με τη σωστή καθοδήγηση, κάθε μαθητής μπορεί να αναγνωρίσει τις κλίσεις και τις δεξιότητές του και να αποκτήσει αυτογνωσία για τις μαθησιακές του ικανότητες.

Η ενίσχυση της φιλοδοξίας τον βοηθά να αποδώσει το καλύτερο δυνατό και να κάνει πραγματικότητα τους στόχους και τα όνειρά του.