ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΩΔ.Ε.Π.ΕΙΔ. Μ.ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣΣΕΙΡΑ
866 1 12 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
875 1 12 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
869 1,2,5 12 ΑΞΙΩΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
870 1,2,5 12 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
 8721,2,5 12 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
8761,2,5ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
8771,2,5ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)

871 1, 2,5 12 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ -ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.