ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΩΔ.Ε.Π.ΕΙΔ. ΜΑΘ.ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣΣΕΙΡΑ
801 2 12 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
806 2 12 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
811 2 12 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
816 2 12 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
821 2 12 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
826 2 12 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
862 2 12 ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤ. (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
863 2 12 ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤ. (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
864 2 12 ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤ. (Σ.Μ.Υ.Ν.) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
901 2 12 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α) ΚΑΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
902 2 12 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α) ΚΑΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
903 2 12 ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α) ΚΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
817 2,5 12 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
818 2,5 12 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
869 1,2,5 12 ΑΞΙΩΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
870 1,2,5 12 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
872 1,2,5 12 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
8771,2,512ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
8761,2,512ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
871 1,2,5 12 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)-ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.