ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 5ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΩΔΕ.ΠΕΙΔ.ΜΟΝΟΜΑ  ΣΧΟΛΗΣΣΕΙΡΑ
867 5 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
872 1,2,5 12 ΑΞΙΩΜ.ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
817 2,5 12 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
818 2,5 12 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
869 1,2,5 12 ΑΞΙΩΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
870 1,2,5 12 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
871 1,2,5   ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ -ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
876 1,2,5   ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
877 1,2,5   ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ -ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.