ΤΕΙ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΩΔ Ε.Π ΕΙΔ.Μ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕΙΡΑ
696 1,2,3,4,5 15 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
518 1,2,5   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
599 1   ΒΙΒΛΙΟΘ. & ΣΥΣΤ. ΠΛΗΡΟΦ. (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
601 1   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
641 1   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
643 1   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
661 1   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
730 1,5   ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
741 1,5   ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.
748 1,2 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. 90% ΓΕΝ. ΣΕΙΡ.