1ο Επιστημονικό Πεδίο2ο Επιστημονικό Πεδίο3ο Επιστημονικό ΠεδίοΠαιδαγωγικά  Τμήματα4ο Επιστημονικό Πεδίο
ΑΕΙ ΑΕΙ ΑΕΙ ΑΕΙ ΑΕΙ
ΤΕΙ ΤΕΙ ΤΕΙ ΤΕΙ ΤΕΙ
Στρατιωτικές Στρατιωτικές Στρατιωτικές Στρατιωτικές