Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.

  Derek Bock, Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ

  Σταθερά Βήματα Επιτυχίας.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

  Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

  Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

  Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

  Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

  Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

  Η πρόσκληση να επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση είναι διαρκής, ανοιχτή και από καρδιάς.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό

  Malcolm Forbes

Τι ισχύει και τι οχι στην Εκπαίδευση...

 

Μύθος 1ος: Στη Β΄ Λυκείου μπορούμε να είμαστε «χαλαροί» στο διάβασμα και να τα δώσουμε όλα στη Γ΄ Λυκείου.

Πραγματικότητα: Η ύλη των μαθημάτων της Β΄ Λυκείου όλων των κατευθύνσεων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στη Γ Λυκείου. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Έκθεση και Αρχαία Ελληνικά δεν μαθαίνονται εύκολα. Τα κενά τους δεν καλύπτονται κατά τη διάρκεια της Γ΄ Λυκείου. Ο μαθητής οφείλει να συνειδητοποιήσει πως η συστηματική μελέτη από την Β΄ Λυκείου αποτελεί θεμέλιο για την ευόδωση τους στόχων του στην Γ΄ Λυκείου. 


Μύθος 2ος: Η Γεωμετρία δεν είναι βασικό μάθημα για τις Πανελλήνιες εξετάσεις∙ επομένως, δεν χρειάζεται να την διαβάσουμε.

Πραγματικότητα: Η Γεωμετρία είναι το κατ’ εξοχήν μάθημα για την ανάπτυξη Μαθηματικού τρόπου σκέψης. Καλλιεργεί την έμπνευση, τη λογική και την κρίση. Η παραμέληση της Γεωμετρίας έχει σοβαρό αντίκτυπο στη Γ΄ Λυκείου. Όλες  οι  ενότητες  της  Γ΄ Λυκείου  απαιτούν  και  Γεωμετρική  ερμηνεία. Ββασικές έννοιες  όπως,  του ορίου, της συνέχειας ,της  παραγώγου  και του ορισμένου ολοκληρώματος,  εισάγονται μέσω της γεωμετρίας  και δυσκολεύουν    τους  μαθητές.


 

Μύθος 3ος: Το κόστος του φροντιστηρίου είναι μεγάλο για την Ελληνική Οικογένεια.

Πραγματικότητα: Το κόστος του φροντιστηρίου είναι μικρό συγκρινόμενο με το κόστος άλλων τομέων της εκπαίδευσης. Τα πολλά χρήματα δαπανώνται στην προσχολική βαθμίδα και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση! Το κόστος, για παράδειγμα, διαβίωσης ενός φοιτητή μακριά από την οικογένειά του μόνο για ένα χρόνο είναι, κατά μέσο όρο, πολύ μεγαλύτερο από τα χρήματα που δαπάνησε όλα τα χρόνια στο φροντιστήριο. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ, ότι το κόστος των ιδιαίτερων μαθημάτων είναι πέντε (5) φορές μεγαλύτερο από το κόστος του φροντιστηρίου παρ’ ότι το φροντιστήριο είναι τέσσερις (4) φορές πιο αποτελεσματικό!


 

Μύθος 4ος: Έχουμε γεμίσει πτυχιούχους. Τι τους θέλουμε και τι να τους κάνουμε όλους αυτούς; Πρέπει όλοι να σπουδάσουμε;

Πραγματικότητα: Ποσοστά πτυχιούχων στην Ελλάδα και στις χώρες του ΟΟΣΑ το 1995 και το 2005.

 

1995   

2005

ΕΛΛΑΔΑ

15%   

25%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΩΡΩΝ ΟΟΣΑ   

20%   

35%

Πηγή: ΟΟΣΑ

Δηλαδή: Έχουμε λίγους πτυχιούχους! Οι πτυχιούχοι στην Ελλάδα είναι κατά πολύ λιγότεροι απ’ ό,τι στις ανεπτυγμένες χώρες και μάλιστα, η διαφορά μεγαλώνει με το πέρασμα των χρόνων εις βάρος της. (από 5% το 1995 σε 10% το 2005).


Μύθος 5ος: Οι πτυχιούχοι είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό άνεργοι από τους μη πτυχιούχους.

Πραγματικότητα: Ποσοστά ανέργων σε σχέση με τις σπουδές τους.

Υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυµνάσιο)       

8,2%

Δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Λύκειο)       

9,2%

Τριτοβάθµια εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ)       

7%

Πηγή ΟΟΣΑ

Δηλαδή: Έχουμε ανέργους πτυχιούχους, αλλά είναι  λιγότεροι από τους μη πτυχιούχους. 

Μύθος 6ος: Τα πολλά χρήματα ξοδεύονται για να περάσει κάποιος στο Πανεπιστήμιο. Αυτό οφείλεται στα δίδακτρα για φροντιστήρια.

Πραγματικότητα: Μέση ετήσια δαπάνη των οικογενειών για εκπαίδευση:

Προσχολική ηλικία   

18,4 %   

804 εκ. €

Δευτεροβάθµια εκπαίδευση   

30,8 %   

1.346 εκ. €

Μεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση   

3,0 %   

131 εκ. €

Τριτοβάθµια εκπαίδευση   

33,0 %   

1.442 εκ. €

Πηγή ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Δηλαδή: Τα πολλά χρήματα ξοδεύονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ξοδεύονται πολλαπλάσια χρήματα σε ιδιαίτερα μαθήματα απ’ ότι σε οργανωμένα φροντιστήρια. Το κόστος των φροντιστηρίων είναι 5 φορές μικρότερο από το κόστος των ιδιαίτερων μαθημάτων, αλλά τα φροντιστήρια είναι 4 φορές πιο αποτελεσματικά.


Μύθος 7ος: Όσοι μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο εύκολα ή δύσκολα παίρνουν ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ!

Πραγματικότητα: Ποσοστό φοιτητών που τελειώνουν τις σπουδές τους:

                ΙΑΠΩΝΙΑ

89 %

                ΤΟΥΡΚΙΑ

75 %

                ΦΙΛΑΝΔΙΑ

71 %

                Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ   

71 %

                ΕΛΛΑΔΑ

56 %

Πηγή ΟΟΣΑ

Δηλαδή: Σχεδόν οι μισοί φοιτητές στην Ελλάδα δεν τελειώνουν τις σπουδές τους!

Αιτίες που συμβαίνουν τα παραπάνω:

 • Λάθος επιλογή σπουδών. Πολλοί, δηλαδή, διαλέγουν τμήματα που τους οδηγούν σε αδιέξοδο.
 • Η κατανομή των θέσεων στα Πανεπιστήμια δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στα Πανεπιστήμια στο να λάβουν τα μηνύματα των καιρών!
 • Μη ελκυστικές σπουδές. Πολλοί μπαίνουν στα Πανεπιστήμια και αυτό που αντικρίζουν δεν τους αρέσει!
 • 18.035 κενές θέσεις σε ΑΕΙ – ΤΕΙ το 2008 γιατί οι υποψήφιοι δεν κατάφεραν να περάσουν τη βάση του 10
 • Πάνω από 10.000 θέσεις σε ΑΕΙ – ΤΕΙ μεταφέρθηκαν από Αθήνα σε θέσεις στην περιφέρεια
 • 1442 εκ. € ξοδεύτηκαν το 2005 για σπουδές σε άλλη πόλη, στο εξωτερικό και σε κολέγια
 • 7% είναι η ανεργία των πτυχιούχων στην Ελλάδα
designed by

© 2018 Εκπαίδευση Βεργιόπουλος