Είναι απαραίτητη η θερινή προετοιμασία;

Ναι ! για τους παρακάτω λόγους: 

 

Διεκδικούμε λίγο από το χρόνο τους, ώστε να πραγματευτούμε βασικά κομμάτια της ύλης τους στα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα, για τους λόγους που προαναφέραμε.