Στόχοι μας είναι: Το προσωπικό ενδιαφέρον για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, η άριστη προετοιμασία των μαθητών μας για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, η επιτυχία των μαθητών μας και η εκπλήρωση των ονείρων τους μέσα από ένα άρτια δομημένο πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει εκπονηθεί από το διδακτικό μας προσωπικό.