Αναλυτικοί πίνακες προγράμματος σπουδών του σχολικού έτους 2014-2015.

 

Γ' Γενικού Λυκείου

Γ' Γενικού Λυκείου - Θετική Κατεύθυνση
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Χημεία 2
Βιολογία 2
Μαθήματα Επιλογής
Νεοελληνική Γλώσσα
* Μαθηματικά Γ.Π. 
*Βιολογία / Φυσική / Ιστορία 
** Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Σύνολο 14 / *16/ **18
Γ' Γενικού Λυκείου - Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Προγραμματισμός 2
ΑΟΔΕ 1
Μαθήματα Επιλογής
Νεοελληνική Γλώσσα
* Μαθηματικά Γ.Π. 
*Βιολογία / Φυσική / Ιστορία 
** Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Σύνολο 13 / *15/ **17
Γ' Γενικού Λυκείου - Θεωρητική Κατεύθυνση
Μαθήματα Ώρες
Αρχαία 5
Λογοτεχνία 2
Λατινικά 2
Ιστορία 2
Μαθήματα Επιλογής
Νεοελληνική Γλώσσα
* Μαθηματικά Γ.Π. 
*Βιολογία / Φυσική / Ιστορία 
** Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Σύνολο 13 / *15/ **17

Β' Γενικού Λυκείου

Θετικές Σπουδές Β' Λυκείου
Μαθήματα Κατεύθυνσης Ώρες
Μαθηματικά 3 - 2
Μαθηματικά Γ΄Λυκ 0 - 1
Φυσική 2 - 1,5
Φυσική Γ' Λυκ 0 - 1
Χημεία 0 - 1
Χημεία Γ' Λυκείου 0 - 1
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα 2 - 2
Γεωμετρία 1 - 1 
Φυσική 2 - 1,5 
Χημεία 2 - 1
Νεοελληνική Γλώσσα 2 - 2
Σύνολο 15
Ανθρωπιστικές Σπουδές Β' Λυκείου
Μαθήματα Κατεύθυνσης Ώρες
Άγνωστο Κείμενο 2 - 2
Γραμματική - Συντακτικό 2 - 2
Βασ. Αρχ. Κοιν. Επ. 1 - 1
Λατινικά 1 - 1
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Άλγεβρα 2 - 2
Γεωμετρία 1 - 1 
Φυσική 2 - 2 
Χημεία 1 - 1
Νεοελληνική Γλώσσα 2 - 2
Σύνολο 14

Α' Γενικού Λυκείου

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 5
Φυσική 2
Χημεία 1
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Σύνολο 12

Γυμνάσιο

Α' Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3
Φιλολογικά 3
Σύνολο 6
Β' Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3
Φυσική  - Χημεία 3
Φιλολογικά 3
Σύνολο 9
Γ' Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3
Φυσική - Χημεία 3
Φιλολογικά 3
Σύνολο 9

Γ' Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Α' Ομάδα
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Ι 4
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μάθημα Ειδικότητα Ι 1,5
Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ 1,5
Σύνολο 9
Β' Ομάδα
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά ΙΙ 5
Φυσική ΙΙ 3
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μάθημα Ειδικότητα Ι 1,5
Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ 1,5
Μαθματικά Γενικής Παιδείας 2
Βιολογία Ι 1
Βιολογία ΙΙ 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Σύνολο 17