Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής. Η δυσκολία των μαθημάτων είναι σίγουρα μεγαλύτερη και η αξιολόγηση της προόδου γίνεται με διαφορετικά κριτήρια, με αποτέλεσμα οι βαθμοί στην Α΄Λυκείου να είναι σημαντικά χαμηλότεροι για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών.

Πράγματι, η Α΄Λυκείου δεν είναι απλά η τάξη μετά τη Γ΄Γυμνασίου, αλλά η επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα

Η Α΄ Λυκείου είναι εξαιρετικά  σημαντική τάξη,  γιατί σ΄αυτήν  θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις.

Η ύλη της Α΄ Λυκείου με βάση το νέο αναλυτικό πρόγρμμα είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Η εμπειρία και το πρόγραμμα μας εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αξίζει  να  σημειώσουμε  ότι  η  ύλη  της  Α΄ Λυκείου  είναι  προαπαιτούμενη  για  τη  Γ΄ Λυκείου

 

skate