Στην Α' Λυκείου διδάσκονται οι βασικές έννοιες στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία και οι μαθητές που προγραμματίζουν να συνεχίσουν στα Επ. Πεδία Θετικών - Τεχνολογικών Επιστημών, Επ. Υγείας, Παιδαγωγικών, Οικονομικών - Πληροφορικής πρέπει να δώσουν βαρύτητα στα μαθήματα αυτά. Εξάλλου, σε όλα τα Επ. Πεδία (εκτός του Πεδίου των Ανθρωπιστικών και Νομικών Σπουδών) τα Μαθηματικά ή και οι Φυσικές Επιστήμες είναι πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Αντίστοιχα, οι μαθητές που σίγουρα θα επιλέξουν το Πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών πρέπει να φροντίσουν να έχουν σωστές βάσεις στα Αρχαία Ελληνικά.Επίσης, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι ιδιαίτερης σημασίας για όλους και θέλει πολλή δουλειά και προσπάθεια σε βάθος χρόνου για να υπάρξει βελτίωση.