Η Α΄ Λυκείου είναι μια τάξη Γενικής Παιδείας με ιδιαίτερη βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Με το Νέο Σύστημα διατηρούνται τα τρία βασικά ενιαία μαθήματα (Ελληνική Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά), και έχει προστεθεί το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας.