Μαζί με τις ευχές μας για μία  καλή και  αποδοτική χρονιά θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη φιλοσοφία των φροντιστηρίων μας σχετικά με τα ευαίσθητα χρόνια του γυμνασίου.

Τα κρίσιμα χρόνια των γυμνασιακών σπουδών είναι εξαιρετικά σημαντικά, καθώς τότε ο νέος άνθρωπος ανακαλύπτει ουσιαστικά τις κλίσεις και τις δεξιότητές του και, το κυριότερο, θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω πορεία του. Όσο πιο σταθερές και ισχυρές οι πρώτες, τόσο πιο σίγουρη και εξασφαλισμένη η δεύτερη.

Στα φροντιστήρια ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ η έμφαση δεν περιορίζεται στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, αλλά αποδίδεται με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία και στις μικρές τάξεις του γυμνασίου.

Με ειδικά τμήματα για όλες τις τάξεις του γυμνασίου και έμπειρους καθηγητές ανά μάθημα παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση με αδιαπραγμάτευτο στόχο την απόλυτη κατάρτιση στα βασικά μαθήματα. Σκοπός μας είναι να προετοιμάσουμε ουσιαστικά τους μαθητές μας και να τους προσφέρουμε τα εφόδια εκείνα που η τριαντατριάχρονη πείρα μας μάς έχει διδάξει ότι είναι απολύτως απαραίτητα για την επιτυχία.

 Αργίες  των  φροντιστηρίων  μας  κατά  τη  σχολική  χρονιά  2016-2017