Τροποποίηση των ορίων επίδοσης για τις Σχολές Λιμενικού

Αλλάζουν τα όρια επίδοσης για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων

...

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ  ΓΙΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΙΣ  ΣΧΟΛΕΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Η

...