Τροποποίηση των ορίων επίδοσης για τις Σχολές Λιμενικού

Αλλάζουν τα όρια επίδοσης για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων

...