Στο Μηχανογραφικό δεν υπάρχει περιορισμός στο συνολικό αριθμό σχολών που δηλώνει κάθε υποψήφιος. Με το Νέο Εξεταστικό Σύστημα όμως, κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ μόνο από ένα Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης. Σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα που ισχύει σήμερα, οι επιλογές περιορίζονται.

Παράλληλα όμως περιορίζεται και ο ανταγωνισμός, αφού σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο ο αριθμός των υποψηφίων μειώνεται.