Η πρόσκληση να επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση είναι διαρκής, ανοιχτή και από καρδιάς.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό

  Malcolm Forbes

  Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.

  Derek Bock, Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ

  Σταθερά Βήματα Επιτυχίας.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

  Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

  Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

  Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

  Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

  Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

Με το νέο σύστημα οι βαθμοί του σχολείου στην Α' και Β' Λυκείου δε συνυπολογίζονται για την εισαγωγή στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Δε γνωρίζουμε βέβαια ακόμη αν οι προφορικοί βαθμοί του σχολείου στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα θα επεισέρχονται στον υπολογισμό των μορίων.

Τα μαθήματα της Α΄Λυκείου έχουν σαφώς αυξημένο επίπεδο δυσκολίας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μαθήματα του Γυμνασίου. Επίσης, αλλάζει σημαντικά ο τρόπος αξιολόγησης με αποτέλεσμα για τους περισσότερους μαθητές οι βαθμοί στην Α΄Λυκείου να είναι σημαντικά χαμηλότεροι. Όπως συμβαίνει με κάθε μετάβαση σε επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, είναι αναμενόμενο να υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής. Έτσι χρειάζεται αρκετή προσπάθεια, προκειμένου να βελτιώσεις την απόδοσή σου και να κατοχυρώσεις τις γνώσεις που διδάσκονται στην Α' και είναι προαπαιτούμενες για τις επόμενες τάξεις.

Στην Α' Λυκείου διδάσκονται οι βασικές έννοιες στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία και οι μαθητές που προγραμματίζουν να συνεχίσουν στα Επ. Πεδία Θετικών - Τεχνολογικών Επιστημών, Επ. Υγείας, Παιδαγωγικών, Οικονομικών - Πληροφορικής πρέπει να δώσουν βαρύτητα στα μαθήματα αυτά. Εξάλλου, σε όλα τα Επ. Πεδία (εκτός του Πεδίου των Ανθρωπιστικών και Νομικών Σπουδών) τα Μαθηματικά ή και οι Φυσικές Επιστήμες είναι πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Αντίστοιχα, οι μαθητές που σίγουρα θα επιλέξουν το Πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών πρέπει να φροντίσουν να έχουν σωστές βάσεις στα Αρχαία Ελληνικά.Επίσης, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι ιδιαίτερης σημασίας για όλους και θέλει πολλή δουλειά και προσπάθεια σε βάθος χρόνου για να υπάρξει βελτίωση.

Η Α΄ Λυκείου είναι μια τάξη Γενικής Παιδείας με ιδιαίτερη βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Με το Νέο Σύστημα διατηρούνται τα τρία βασικά ενιαία μαθήματα (Ελληνική Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά), και έχει προστεθεί το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας.

designed by

© 2019 Εκπαίδευση Βεργιόπουλος