Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

  Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό

  Malcolm Forbes

  Σταθερά Βήματα Επιτυχίας.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.

  Derek Bock, Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ

  Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

  Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

  Η πρόσκληση να επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση είναι διαρκής, ανοιχτή και από καρδιάς.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

  Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

Έχεις Σκεφτεί;

Η επιτυχία στις εξετάσεις εξαρτάται από το γνωστικό επίπεδο που έχει διαμορφώσει ο μαθητής και από την εμπειρία που έχει αποκτήσει στις γραπτές εξετάσεις. Πρωταρχικός στόχος είναι η εμπέδωση και η αφομοίωση των γνώσεων και η σταδιακή προετοιμασία σε θέματα αυξημένης δυσκολίας.

Για το λόγο αυτό στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ μαθαίνουμε, πρώτα απ’ όλα, να διαβάζουμε σωστά, με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε μαθήματος. Στη συνέχεια, μέσα από τα τρίωρα διαγωνίσματα, ασκούμαστε στο σωστό τρόπο γραφής ώστε να φτάσουμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

designed by

© 2018 Εκπαίδευση Βεργιόπουλος