Σταθερά Βήματα Επιτυχίας.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

  Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

  Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

  Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό

  Malcolm Forbes

  Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.

  Derek Bock, Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ

  Η πρόσκληση να επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση είναι διαρκής, ανοιχτή και από καρδιάς.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

  Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

Έχεις Σκεφτεί;

Κάθε μαθητής έχει σχηματίσει μια εικόνα για τον εαυτό του, ανιχνεύοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητές του. 

Έτσι, διαμορφώνει τις φιλοδοξίες και τους στόχους που θέτει για το μέλλον του. 

Πόσο σωστή όμως και πόσο και αντικειμενική είναι αυτή η εικόνα; 

Σε ποιό βαθμό αξιοποιεί τις δυνατότητες που έχει; 

Με τη σωστή καθοδήγηση, κάθε μαθητής μπορεί να αναγνωρίσει τις κλίσεις και τις δεξιότητές του και να αποκτήσει αυτογνωσία για τις μαθησιακές του ικανότητες.

Η ενίσχυση της φιλοδοξίας τον βοηθά να αποδώσει το καλύτερο δυνατό και να κάνει πραγματικότητα τους στόχους και τα όνειρά του.

designed by

© 2018 Εκπαίδευση Βεργιόπουλος