fbpx

  Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

  Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

  Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

  Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

  Σταθερά Βήματα Επιτυχίας.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό

  Malcolm Forbes

  Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

  Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

  Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.

  Derek Bock, Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ

  Η πρόσκληση να επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση είναι διαρκής, ανοιχτή και από καρδιάς.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

Όσοι υποψήφιοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές, χρειάζεται να παρουσιαστούν για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, αθλητικές δοκιμασίες και υγειονομική εξέταση) στη πρώτη σχολή προτίμησης που έχουν δηλώσει. Σε μερικές μόνο περιπτώσεις, ίσως να χρειαστεί να καταθέσουν συμπληρωματικές εξετάσεις για τη δεύτερη ή τρίτη επιλογή τους.

 

Για να έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει την σχετική αίτηση για εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές.

 • Οι υγειονομικές εξετάσεις γίνονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία, όπως καθορίζεται από τις σχολές ή σε Κρατικά Νοσοκομεία (μόνο η ακτινογραφία θώρακος, αρκεί να έχει γίνει τον τελευταίο μήνα πριν τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και να έχει γνωμάτευση γιατρού).
 • Οι ψυχομετρικές εξετάσεις γίνονται από την προβλεπόμενη Επιτροπή Αρμόδιων Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία (τεστ προσωπικότητας) για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και της καταλληλότητας τους για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις (βάσει εκδιδομένου πρακτικού), στις αθλητικές εγκαταστάσεις της σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσδίδουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους, αλλά είναι υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί στη σχολή.

Τα όρια διαφέρουν μεταξύ των σχολών. Έτσι, για τις μάχιμες σχολές (Σ.Σ.Ε. / Όπλα, Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. / Ιπτάμενοι, Σ.Ν.Υ. / Όπλα) είναι:

 1. Δρόμος 100 μ. 16’’
 2. Δρόμος 1000 μ. 4’ και 20’’
 3. Άλμα σε ύψος με φόρα 1 μέτρο
 4. Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγρ.) 4,50 μ.(μέσος όρος ρίψης με τοαριστερό και το δεξί χέρι)
 6. Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για όσους επιλέξουν Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. / Ιπτάμενοι και Σ.Μ.Υ.Ν. (χωρίς επίδοση, αρκεί να τερματίσει).

Για όλες τις άλλες σχολές ισχύουν τα ακόλουθα όρια:

 1. Δρόμος 100 μ. 17’’
 2. Δρόμος 1000 μ. 5’
 3. Άλμα σε ύψος με φόρα 0,90 μ.
 4. Άλμα σε μήκος με φόρα 3 μέτρα
 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγρ.) 4 μ. (μέσος όρος ρίψης με τοαριστερό και το δεξί χέρι)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Στις ειδικές κατηγορίες υπάγονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Ν.3648/08 Αρ.11-1α (35% επί των εισακτέων)
  1. Τέκνα πολυτέκνων
  2. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά
 2. Ν.3648/08 Αρ.11-1β (10% επί του 35%)
  1. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων ειρηνικής περιόδου ή πολεμικών επιχειρήσεων
  2. Τέκνα θανόντων στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων σε διατεταγμένη υπηρεσία
  3. Τέκνα μονίμων στρατιωτικών-εφέδρων και κλη-ρωτών οπλιτών που συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα της Κύπρου
 3. Ν.3648/08 Αρ.11-1γ (Έλληνες Εξωτερικού)
  Του Ν. 2552/97 (3% της γενικής σειράς επιτυχίας). Με τον γενικό όρο ‘’Έλληνες του Εξωτερικού’’ προσδιορίζονται συνολικά οι δύο (2) κατηγορίες υποψηφίων, ως άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α και β του Ν.1351/83 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα που είναι Έλληνες το γένος και περιγράφονται, η μεν μία ως τα τέκνα Ελλήνων κατοίκων του Εξωτερικού, η δε άλλη ως τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων (Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού) που υπηρετούν στο Εξωτερικό. Οι δύο (2) αυτές ειδικές κατηγορίες προκειμένου για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές, αποτελούν μαζί μία (1) ενιαία κατηγορία υποψηφίων τους Έλληνες του Εξωτερικού.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην περίπτωση που κάποιος σπουδαστής στις στρατιωτικές σχολές δεν καταφέρει να κριθεί κατάλληλος λόγω υγείας ή υγειονομικής ανεπάρκειας, έχει το δικαίωμα να μπει στην επόμενη σχολή προτίμησής του που δήλωσε στο μηχανογραφικό δελτίο (από της μή στρατιωτικές), εφόσον έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής σε αυτήν. Αν αυτό συμβεί πριν τις 15 Νοεμβρίου, μπαίνει στην επόμενη σχολή το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, ενώ αν συμβεί μετά την 15η Νοεμβρίου μπαίνει στη σχολή το επόμενο έτος. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής παραιτηθεί, δεν έχει το δικαίωμα ένταξης σε καμία άλλη σχολή.

Οι υποψήφιοι των Α.Σ.Σ.Υ. θα πρέπει:

 1. Να μην έχουν απολυθεί ή παραιτηθεί στο παρελθόν από Α.Σ.Σ.Υ. για οποιοδήποτε λόγο και να μην έχουν καταδικασθεί ή διωχθεί για ανυποταξία ή λιποταξία.
 2. Ειδικά για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α. - Σ.Υ.Δ.):
  1. Να μην έχουν απολυθεί από την ίδια Σχολή.
  2. Να μην έχουν αποβληθεί από οποιαδήποτε Σχολή Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας.
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, ψευδή καταμήνυση, δωροδοκία, εγκλήματα κατά της γενετησίου ελευθερίας, συκοφαντική δυσφήμηση, κλοπή, υπεξαίρεση, παρασιώπηση ευρέσεως, υφαίρεση, κιβδηλεία, κυκλοφορία παραχαραγμένων ή κίβδηλων νομισμάτων και προπαρασκευαστικές πράξεις αυτών, ψευδορκία πραγματογνώμονα και διερμηνέα, απάτη, απάτη ευτελούς αξίας, απάτη σχετική με τις ασφάλειες και απατηλή πρόκληση βλάβης, εκβίαση ή έγκλημα κατά της χώρας ή παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποια από αυτά τα εγκλήματα, ούτε να έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Η Προκήρυξη των Στρατιωτικών Σχολών αποστέλλεται στα σχολεία όλης της χώρας στο μέσο περίπου της σχολικής χρονιάς οπότε και ανακοινώνονται και οι προθεσμίες για την κατάθεσης της αίτησης εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές.

designed by

© 2024 Εκπαίδευση Βεργιόπουλος | Όροι και Προϋποθέσεις