Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.

  Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

  Η πρόσκληση να επισκεφθείτε τα Φροντιστήρια Εκπαίδευση είναι διαρκής, ανοιχτή και από καρδιάς.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό με ένα ανοικτό μυαλό

  Malcolm Forbes

  Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει.

  Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

  Σταθερά Βήματα Επιτυχίας.

  Εκπαίδευση Βεργιόπουλος

  Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.

  Derek Bock, Αμερικανός, πρόεδρος του Χάρβαρντ

  Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.

  Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

Δείτε όλες τις αλλαγές στο Γυμνάσιο

 

Για την καλύτερη διαχείριση του διδακτικού χρόνου εντός του σχολικού έτους θα υιοθετηθεί και στο γυμνάσιο η διαίρεση σε δύο τετράμηνα αντί σε τρία τρίμηνα με παράλληλη διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών/τριών. Η διαίρεση αυτή μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του γυμνασίου, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας και το έντονο άγχος που προκαλούν τα συνεχή διαγωνίσματα στο 1ο και 2ο τρίμηνο, τα οποία στην πράξη μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από τη μαθησιακή στην εξεταστική διαδικασία.

Επιπλέον, η θεσμοθέτηση των τετραμήνων προσφέρει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα τους μαθητές και τις μαθήτριές του πριν τη παράδοση της πρώτης επίσημης αξιολόγησής τους. Έτσι, διευκολύνεται η υιοθέτηση της περιγραφικής αξιολόγησης, που προσφέρει ουσιαστική ανατροφοδότηση στους μαθητές/τριες και μπορεί να βελτιώσει πραγματικά τη διαδικασία μάθησης. Την επόμενη σχολική χρονιά θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε ορισμένα γυμνάσια η εξατομικευμένη περιγραφική αξιολόγηση, η οποία θα συνοδεύει την αριθμητική.

Θα αυξηθεί ο αριθμός των εβδομάδων του χρόνου που αφιερώνεται στη διδασκαλία με περιορισμό του χρόνου που διατίθεται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (λήξη των μαθημάτων τέλος Μαΐου)

Θα περιοριστούν τα μαθήματα που θα εξετάζονται στο τέλος του χρόνου στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων. Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο. Για τα μαθήματα για τα οποία δεν θα προβλέπονται προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο θα προβλέπεται στο 2ο τετράμηνο ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα ή, εναλλακτικά, μια συνθετική εργασία.

Θα γίνει μια παιδαγωγικά ενδεδειγμένη ελάφρυνση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος κατά 3 ώρες την εβδομάδα

Α) Χάρη στην αύξηση του αριθμού των εβδομάδων που θα αφιερώνονται στη διδασκαλία εντός του σχ. έτους παρέχεται η δυνατότητα για μια μείωση των εβδομαδιαίων ωρών ανά τάξη.

Η μείωση αυτή:

α) θα διευκολύνει την παρακολούθηση του ωρολογίου προγράμματος από τους μαθητές και τις μαθήτριες, εφόσον συμβαδίζει με τις φυσικές αντοχές τους, ώστε να είναι ενεργητική και ουσιαστική η μάθηση,

β) θα προσφέρει κάποιες ώρες εντός του 7/ωρου, στις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας καθώς και η ενισχυτική διδασκαλία (π.χ. για τις ξένες γλώσσες, ώστε να είναι δυνατή στο σχολείο η προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ) και αυτό χωρίς κωλύματα για τους/τις μαθητές/τριες (π.χ. μετακίνηση με μέσα συγκοινωνίας που αναχωρούν την ώρα που λήγει το 7/ωρο, εξωσχολικές δραστηριότητες κλπ),

γ) θα προσφέρει κάποιον χρόνο απαλλαγμένο από διδακτικές υποχρεώσεις, εντός εργασιακού ωραρίου, που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για συνεργασίες μεταξύ τους με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό δράσεων, διδακτικού υλικού κλπ., για ενδοσχολικές και διασχολικές επιμορφώσεις και για παιδαγωγικές συνεδριάσεις.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί το σχ. έτος 2016-17 είναι το εξής:

Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα                                                     Τάξεις

                                                                       Α                                     Β                                    Γ

Γλωσσική Διδασκαλία                                 3                                      2                                   2

Νεοελληνική Λογοτεχνία                             2                                       2                                   2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

(από το πρωτότυπο)                                  2                                        2                                   2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

από Μετάφραση                                          2                                       2                                   2

Μαθηματικά                                                4                                       4                                    4

Φυσική                                                        1                                        2                                   2 

Χημεία                                                         -                                        1                                    1

Βιολογία                                                    1                                         1                                     1

Γεωγραφία                                                1                                        2                                     -

Οικιακή Οικονομία                                  2                                       -                                       -

Ιστορία                                                      2                                       2                                      2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή              -                                        -                                       2

Θρησκευτικά                                           2                                       2                                      2

Αγγλικά                                                    2                                        2                                      2

Γαλλικά/Γερμανικά                               2                                         2                                      2

Φυσική Αγωγή                                      2                                         2                                       2

Τεχνολογία                                            1                                         1                                       1

Πληροφορική                                     1                                         1                                         1

Μουσική                                              1                                          1                                        1

Καλλιτεχνικά                                       1                                         1                                         1

Σύνολο ωρών

υποχρεωτικού ωραρίου                 32                                        32                                      32

Διευκρινίζεται, ότι, οι λεγόμενες Βιωματικές Δράσεις και οι Συνθετικές Εργασίες, που εντάχθηκαν πριν τρία χρόνια ως διακριτά γνωστικά αντικείμενα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, τώρα εντάσσονται ως τρόπος εργασίας, ως μέθοδος, στο πλαίσιο συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων.

Ειδικότερα:

α) Οι βιωματικές δραστηριότητες και τα projectπου προβλέπονταν στη «Σχολική και Κοινωνική ζωή», με στόχο την εξοικείωση των μαθητών/τριών με το νέο τους σχολείο και τους νέους/ες συμμαθητές/τριες, εντάσσονται στη Γλωσσική Διδασκαλία της Α΄ τάξης, καθώς οι δύο πρώτες ενότητες του σχετικού σχολικού βιβλίου στοχεύουν στη γνωριμία των μαθητών/τριών με το νέο τους σχολείο. Οι πρώτες διδακτικές ώρες του μαθήματος θα αφιερωθούν στο ξεπέρασμα των ανησυχιών που προκαλεί ο άγνωστος χώρος και τα άγνωστα πρόσωπα και στη σταδιακή ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν στην ομάδα, στην κοινότητα του νέου τμήματος.

β) Οι δραστηριότητες που προβλέπονταν υπό τον τίτλο «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης» εντάσσονται στη Μουσική της Β΄ τάξης και στα Καλλιτεχνικά της Γ΄ τάξης. Σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα θα αφιερώνονται κάποιες εβδομάδες του σχολικού έτους σε βιωματικές δραστηριότητες σχετικές με τη μουσική, τα εικαστικά ή τον συνδυασμό τους με άλλες τέχνες.

γ) Στο δεύτερο τετράμηνο οι διδάσκοντες/ουσες όλων των γνωστικών αντικειμένων θα έχουν τη δυνατότητα αντί ωριαίου διαγωνίσματος να προτείνουν στους μαθητές θέματα συνθετικών εργασιών και τα παραδοτέα να λαμβάνονται υπόψη στην ατομική αξιολόγηση των μαθητών/τριών για το δεύτερο τετράμηνο.

Β) Για την καλύτερη παρακολούθηση του ωρολογίου προγράμματος από την πλευρά των μαθητών/τριών, θα δοκιμασθεί πιλοτικά σε ορισμένα σχολεία μια αύξηση της διάρκειας των διαλειμμάτων. Με αυτό το μέτρο οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί θα προφταίνουν να εκτονωθούν από την ένταση του μαθήματος, να πάρουν ενέργεια με κάποιο μικρογεύμα αλλά και να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές ή τους συναδέλφους τους, κάτι που συμβάλλει στο καλό κλίμα μέσα στη σχολική μονάδα.

Θα γίνει εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης για την εξασφάλιση του αναγκαίου χρόνου που θα επιτρέπει την αξιοποίηση μεθόδων ενεργητικής μάθησης

Προφανώς, οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα συνοδεύονται από αντίστοιχη αναμόρφωση της διδακτέας ύλης των γνωστικών αντικειμένων των οποίων οι ώρες θα μειωθούν. Και για τα υπόλοιπα μαθήματα όμως κρίνεται σημαντικό η διδακτέα ύλη να βρίσκεται σε πραγματική αντιστοιχία με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση μεθόδων ενεργητικής μάθησης στη σχολική τάξη (η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διερευνητική μάθηση, τα project απαιτούν, γενικά, περισσότερο χρόνο).

Η εξασφάλιση χρόνου για την αξιοποίηση αυτών των μεθόδων είναι κρίσιμης σημασίας, γιατί η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία τους βοηθά να κατακτούν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τη γνώση κατά τη διάρκεια του μαθήματος και βελτιστοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα. Παράλληλα, η ενεργητική συμμετοχή καλλιεργεί την κριτική σκέψη των μαθητών/τριών. Θα επιδιωχθεί λοιπόν από επιτροπές που θα συσταθούν στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ο περιορισμός της έκτασης της διδακτέας ύλης, με την άρση επικαλύψεων, την αφαίρεση όσων ενοτήτων κριθούν ως λιγότερο αναγκαίες.

Ποια μαθήματα θα πρέπει να δηλώσουν οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου τις επόμενες μέρες

Σειρά μαθημάτων θα κληθούν να δηλώσουν οι μαθητές που τελειώνουν το Γυμνάσιο και αυτοί του Λυκείου τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του σχολικού έτους 2015-2016.

Μαθητές Γ Γυμνασίου

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου πρέπει να δηλώσουν μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της τελικής βαθμολογίας του σχολικού έτους 2015-2016 την ξένη γλώσσα (μία από τις γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο) και το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από τον Διευθυντή του Γυμνασίου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες τους. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν τα απολυτήρια, που θα διαβιβαστούν από τους Διευθυντές των Γυμνασίων στους Διευθυντές των Γενικών Λυκείων κατά τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών.

 • Tο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και οι μαθητές διδάσκονται: ως ξένη γλώσσα την Αγγλική, τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα και
 • ένα μάθημα επιλογής, το οποίο επιλέγεται μεταξύ των ακόλουθων τεσσάρων μαθημάτων: Εφαρμογές Πληροφορικής, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδεία.

Μαθητές που τελειώνουν την Α Λυκείου

Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου πρέπει να δηλώσουν, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του σχολικού έτους 2015-2016, την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες τους.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και οι μαθητές παρακολουθούν μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού, η οποία επιλέγεται μεταξύ της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.

Μαθητές που τελειώνουν τη Β Λυκείου

Οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου πρέπει να δηλώσουν, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του σχολικού έτους 2015-2016, την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, καθώς και το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες τους.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50) και οι μαθητές παρακολουθούν μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού, η οποία επιλέγεται μεταξύ των Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού «Ανθρωπιστικών Σπουδών», «Θετικών Σπουδών» και «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής», καθώς και μάθημα επιλογής.

Μέχρι πότε μπορούν οι μαθητές να αλλάξουν τις αρχικές επιλογές τους

Επισημαίνονται τα εξής: Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν:

 • την προτίμησή τους για την ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους και
 • το μάθημα επιλογής έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν:

 • Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού έως και την 20ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους (ν. 4327/2015, ΦΕΚ Α΄ 50) και
 • μάθημα επιλογής έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εγκαινίασε την "Σκακιέρα του Κόσμου"

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εγκαινίασε στην έδρα του, τη Μυτιλήνη, την «Σκακιέρα του Κόσμου». Μια πρωτοβουλία του "Πράσινου Πανεπιστημίου", που μ' ένα λειτουργικό έργο τέχνης από Χαρτί και Σωσίβια έστειλε ένα συμβολικό μήνυμα επ΄ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Τα εγκαίνια της γιγάντιας υπαίθριας σκακιέρας, έγιναν από τον Grandmaster και πρωταθλητή Ελλάδας 2015 στο Σκάκι, κ. Αθανάσιο Μαστροβασίλη, με ένα “παιχνίδι στρατηγικής στη Σκακιέρα του Κόσμου”: μια συμβολική παρτίδα σκάκι με ομάδα από φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μαθητές του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Χαρτί της ακαδημαϊκής πρακτικής και τα Σωσίβια των Προσφύγων που παραχώρησε ο Δήμος Λέσβου, απετέλεσαν τα δύο βασικά, «άχρηστα» ίσως, αλλά υψηλού συμβολισμού υλικά κατασκευής της πρωτότυπης σκακιέρας. Μετά από πολυήμερη εθελοντική και σκληρή εργασία, τα σημαντικά αυτά υλικά της καθημερινότητας μας στο Αιγαίο, μεταμορφώθηκαν σε 32 μεγάλα πιόνια ύψους 1,2 μ.. που στήθηκαν πάνω στην τεράστια (25μ2) σκακιέρα από το υλικό των πλαστικών βαρκών του δύσκολου ταξιδιού των συνανθρώπων μας στο Αιγαίο.

Η γιγαντιαία «Σκακιέρα του Κόσμου» και τα πολύχρωμα πιόνια της, έμπνευση της καλλιτέχνιδος και διοικητικής υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κας Φερενίκης Τσαμπαρλή, στήθηκαν μόνιμα στο Λόφο Πανεπιστημίου. Σε μια διαρκή υπενθύμιση του διπλού συμβολισμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος: η ισχυρή αλληλεπίδραση του Ανθρώπου με το Περιβάλλον και ο διαρκής αγώνας για ένα καλύτερο μέλλον με ασφάλεια, ελπίδα και αισιοδοξία!

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης υποδέχθηκε στο Λόφο Πανεπιστημίου το συμβολικό και λειτουργικό αυτό έργο τέχνης, τονίζοντας ότι με ευφάνταστο τρόπο αναδεικνύει την ισχυρή περιβαλλοντική στόχευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την έμφαση στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μελών του και στην παράλληλη ανάδειξη κυρίαρχων κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων των νησιών του Αρχιπελάγους.

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εγκαινίασε την "Σκακιέρα του Κόσμου"

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εγκαινίασε στην έδρα του, τη Μυτιλήνη, την «Σκακιέρα του Κόσμου». Μια πρωτοβουλία του "Πράσινου Πανεπιστημίου", που μ' ένα λειτουργικό έργο τέχνης από Χαρτί και Σωσίβια έστειλε ένα συμβολικό μήνυμα επ΄ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Τα εγκαίνια της γιγάντιας υπαίθριας σκακιέρας, έγιναν από τον Grandmaster και πρωταθλητή Ελλάδας 2015 στο Σκάκι, κ. Αθανάσιο Μαστροβασίλη, με ένα “παιχνίδι στρατηγικής στη Σκακιέρα του Κόσμου”: μια συμβολική παρτίδα σκάκι με ομάδα από φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μαθητές του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Χαρτί της ακαδημαϊκής πρακτικής και τα Σωσίβια των Προσφύγων που παραχώρησε ο Δήμος Λέσβου, απετέλεσαν τα δύο βασικά, «άχρηστα» ίσως, αλλά υψηλού συμβολισμού υλικά κατασκευής της πρωτότυπης σκακιέρας. Μετά από πολυήμερη εθελοντική και σκληρή εργασία, τα σημαντικά αυτά υλικά της καθημερινότητας μας στο Αιγαίο, μεταμορφώθηκαν σε 32 μεγάλα πιόνια ύψους 1,2 μ.. που στήθηκαν πάνω στην τεράστια (25μ2) σκακιέρα από το υλικό των πλαστικών βαρκών του δύσκολου ταξιδιού των συνανθρώπων μας στο Αιγαίο.

Η γιγαντιαία «Σκακιέρα του Κόσμου» και τα πολύχρωμα πιόνια της, έμπνευση της καλλιτέχνιδος και διοικητικής υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κας Φερενίκης Τσαμπαρλή, στήθηκαν μόνιμα στο Λόφο Πανεπιστημίου. Σε μια διαρκή υπενθύμιση του διπλού συμβολισμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος: η ισχυρή αλληλεπίδραση του Ανθρώπου με το Περιβάλλον και ο διαρκής αγώνας για ένα καλύτερο μέλλον με ασφάλεια, ελπίδα και αισιοδοξία!

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης υποδέχθηκε στο Λόφο Πανεπιστημίου το συμβολικό και λειτουργικό αυτό έργο τέχνης, τονίζοντας ότι με ευφάνταστο τρόπο αναδεικνύει την ισχυρή περιβαλλοντική στόχευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την έμφαση στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μελών του και στην παράλληλη ανάδειξη κυρίαρχων κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων των νησιών του Αρχιπελάγους.

designed by

© 2018 Εκπαίδευση Βεργιόπουλος